Choď na obsah Choď na menu
 


Speleologický výskum.

 

Za prvý výskum možno považovať výskumné geologické práce Dr. Matějku  v rámci geologického mapovania mezozoika. O samotnú planinu sa zaujímali aj stavitelia železničného tunelu medzi Rematou  a Skleným v rokoch 1921 - 1931. Koncom 20 - tich rokov povolávajú experta na jaskyne Jána Majku. Sondovacie práce pre vstup do podzemia  Sklenianskeho krasu vykonal v roku 1954 Ján Salaj, handlovský baník pochádzajúci z Nerestnice pri Zvolene. Svoje poznatky mal údajne publikovať " v novinách". Túto informáciu nachádzame v správe Jána Majku o výskume krasu z 50 -tich rokov. Ďalšie práce boli vykonávané  v rokoch 1956 - 1959 pod vedením Jarmily Vytřísalovej - Jirmarovej. Predpokladáme, že samotný popud na výskum Sklenianskeho krasu dal Ján Majko. Výsledky z tohto obdobia publikoval Anton Droppa v zborníku Československý kras č. 12 v roku 1959. V 60 -tich rokochpôsobil v Sklenianskom krase aj známy speleoarcheológ Juraj Bárta. Nesmieme zabudnúť na neznámych členov prievidzskej jaskyniarskej skupiny pracujúcich v rokoch 1974 - 1976, avšak ich výskumné  práce a poznatky z nich nám nie sú známe. Nevieme či ich aktivita zasiahla Skleniansky kras. V bývalom prievidzskom okrese je viacero väčších krasových území. Zatiaľ najdlhší a systematický prieskum Sklenianskeho krasu začína založením  OS Handlová č. 35 v roku 1985.

Nami vykonávaný speleogický prieskum a výskum krasu začínal nad obcou Ráztočno, Jalovec a postupne prešiel na Ráztočianské lazy. Neskoršie od roku 1995 sa zaujímame o krasové územia v celom prievidzskom okrese. Na základe oznámenia v roku 1999 vykonávame výskum aj v južnej časti Rokoša v podcelku Nitrické vrchy nad obcou Dolné Vestenice a Nitrianske Sučany. Práve v Dolných Vesteniciach býva časť jaskyniarov handlovskej skupiny.