Choď na obsah Choď na menu
 


Skleniansky kras a jaskyne.  Speleologický výskum Sklenianskeho krasu.             Je situovaný v juhovýchodnej časti pohoria Žiar na styku s Kremnickými vrchmi. 

                 Oblastná skupina Handlová č.35.

Rok 1985.

  Registrácia jaskýň Cigánka I.,II.,III. pod názvom Sústava jaskýň Cigánka.     Jaskyňa v Hájskej skale.      Zameranie jaskýň Vodná, Líščia diera,  Volova riť (Volova zadná diera) .     Ráztočianské lazy je krasová plošina so Závrtmi.   Jaskyňa Na Lazoch - zameranie a v septembri sondovanie.     Tepličky - západný okraj krasu s jaskyňami Korenová jaskyňa, Priepasť na Tepličkách, Jaskyňa na Tepličkách a Salamandrová jaskyňa.     December - odborná exkurzia novoprijatých členov do demänovských jaskýň Slobody a Mieru a Pustej.

Rok 1986.                

Sondovanie v Jaskyni na lazoch.    Prieskum Volovej papuli.  Vo svahu vrchu Bôrová hora   zaregistrovanie Májovej jaskyne s dl. 5 m.
Prieskum Volovej papuli a Volovej (riťi)  zadnej dieri, sú na úrovni 480 m.n.n. Vo Volovej papuli evidentný prievan. Vzdušná vzdialenosť medzi obidvoma jaskyňami je 1500 m.           Prieskum Volovej zadnej diery so zníženim hladiny toku a prehlbovanie dna do dĺžky 13 m.                                                                                                                                                             Ráztočianska vyvieračka v období sucha - prieskum do dĺžky 30 m až ku koncovému jazeru. V priestore pred jazerom na stene v blate napisy a dátumy a najstarší zo dňa 5.11.1957. Dňa 5.10.1986 transport potapáčského výstroja, zatopenie potápača J.Kucharoviča do jazera. do 2 m hĺbky ďalej do 3 m sifónu. Dňa 19.10.1986 čerpací pokus vody z jazera a nové priestory s dĺžkou 4 m.                                                                                                                                         Lezecká jaskyňa v stene  6 m dlhá trojuholníkového tvaru končiaca napadanými skalami. V spodných partiach Hájskej skaly. Zlanením zhora 10 m z terasy.

November Demänovská jaskyňa Slobody-Mieru speleopotápačský prieskum v Tesnohlídkovom jazere a pokus s prípravou  o prekopanie spojnice. a v decembri  25.-31.12. vydrevovanie úvodnej sondy pri prekopavaní spojnice medzi oboma jaskyňami.

Rok 1987.

Volova zadná diera ostala bez vody a pokus o prekopanie ponoru. Liščia diera pri Handlovej 2 m postup dopredu. Február 20.-teho Farbiaci pokus v Jaskyni na lazoch. Apríl začatie zameriavania hlavného ťahu Demänovskej jaskyne Mieru, napojenie z bodov 117 a 118.
Najdenie uhynutej mrtvej lišky v jaskyni dlhej 10 m a nami pomenovaná Jaskyňa mrtvej líšky.Apríl objav prievanovej diery pod Priepasťou na Tepličkáchj a pomenovaný ako spodný vchod Priepasti. Belianska dolina uskutočnené Lezecké dni nácvik lezenia v Suchej jaskyni.Máj Demänovské jaskyne Mieru stabilizácia 29 bodov a zameriavanie.Máj nďalší farbiaci pokus v Jaskyni na Lazoch a farbenie vtekajúcej vody do Závrtu č. 7. Zafarbená voda sa neobjavila.Jún Lezecké dni v Turnianskom Podhradí.Májová jaskyňa 2 m postup dopredu a zistený prievan.August Jaskyniarsky týždeň Čachtice a zostup do jaskýň Čachtická Landrovec, Beckovská a Driny. Demänovské jaskyne Mieru zameriavanie vrchného poschodia do Vatových jazierok. Testovanie prútikovej metódy.

Rok  1988

 

Rok 1999